Monday, December 7, 2009

Focul Gheenei


Frescă aflată la intrarea în Catedrala Arhiepiscopală
„Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel“ din Constanţa

"Şi după cum se alege neghina şi se arde în foc, aşa va fi şi la sfârşitul veacului. Trimite-va Fiul Omului pe îngerii Săi, vor culege din împărăţia Lui toate smintelile şi pe cei ce fac fărădelegea. Şi-i vor arunca pe ei, în cuptorul cu foc; acolo va fi plângerea şi scrâşnirea dinţilor".
(Matei 13; 40-42).


                              
Catedrala de la malul marii 

No comments:

Post a Comment